Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība (saīsinājumā – LatBIM) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2014.gadā. Kopš 2015.gada biedrība “Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība” ir vispasaules BIM organizācijas “BuildingSmart” biedrs, kuras viens no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir izveidot un ieviest vienotus starptautiskus OpenBIM standartus, kuri sniegs izmērāmu ieguvumu sabiedrībai un būvniecības nozarei kopumā.

 

BIEDRĪBAS GALVENIE MĒRĶI:
• Veicināt BIM (Būvju informācijas modelēšana) attīstību Latvijā;
• Vides aizsardzība un ilgtspējīgas attīstības veicināšana Latvijā;
• Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana un saglabāšana;
• Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, Eiropas un pasaules BIM organizācijām;
• Veicināt BIM metodes iekļaušanu arhitektu, būvinženieru, būvniecības un citu nozaru praksē;
• Pieaugušo un bērnu izglītošana.

Biedrībā apvienojušies būvniecības un citu nozaru pārstāvji, kā arī sabiedriskas organizācijas.