• Sagatavojam tehnisko dokumentāciju, darba uzdevumu un kvalitātes prasības BIM būvprojektu izstrādei;

  • Veicam būvprojektu BIM sistēmas ekspertīzi;

  • Izstrādājam BIM ieviešanas plānu pašvaldībām, būvvaldēm, uzņēmumiem u.c. organizācijām;

  • Organizējam BIM seminārus pašvaldībām, būvvaldēm, būvniecības uzņēmumiem, izglītības iestādēm u.c. organizācijām;